مشاهده سرفصل قدیم اندروید

نسخه آفلاین این صفحه با قابلیت های فراوان از این لینک قابل دانلود و در این لینک توضیحات بیشتری ارائه شده است

چند نکته قابل توجه
آماده سازی محیط توسعه
نصب محیط توسعهراه اندازی دستگاه مجازیساخت اولین پروژهاولین پروژه چگونه کار کردImport / Export پروژه ها
سرفصل چند شاخه ای و غیر خطی
مقدمات جاوا
متغیر هاانواع دادهدستورات شرطیحلقه هامتد هاالگوریتم های تمرینی
طراحی لایه
Layout ها را بشناسیمطراحی با Linear Layoutطراحی با Relative Layout
Activity را بشناسیم!
چرخه زندگی Activityارتباط بین Activity ها
نرم افزار ماشین حساب
رابط گرافیکیبرنامه نویسیروتوش
آرایه را بشناسیم!
پروژه های تمرینی
پروژه - مقسوم علیه هاپروژه - تبدیل واحد
کد رنگ را بشناسیم!
Logcat را بشناسیم!
Git SCM
مقدمه ای بر Git و نصباستفاده از Git در Command Lineمروری بر GitKrakenیک تمرین ساده برای Branchingتداخل کد Conflict و رفع آنانتقال Local به Remote
میانبر ( Shortcut ) های رایج
آشنایی با آرایه های Static
بازی Hangman
رابط گرافیکبرنامه نویسی - قسمت اولبرنامه نویسی - قسمت دومروتوش و نهایی سازی
آشنایی با آرایه های Dynamic
پروژه جمع تاس
رابط گرافیکبرنامه نویسیروتوش
شیء گرایی را بشناسیم!
مقدمات شیء گرایی
شیء گرایی - Visibilityشیء گرایی - Inheritanceشیء گرایی - Listenerشیء گرایی - Constantsشیء گرایی - Castingشیء گرایی - Constructor
هم زمانی را بشناسیم!
پروژه - شمارنده
پروژه - رقابت Thread ها
پروژه - تست Canvas
ترسیمانیمیشن
پروژه - باران
برنامه نویسی - قسمت اولبرنامه نویسی - قسمت دومنهایی سازی
Hello
دسترسی محدود شده