فرصت خرید پکیج آموزش طراحی سه بعدی فضاهای معماری تا ابتدای برج ( تاریخ 3 بهمن 1395 ) با قیمت 180،000 تومان تمدید شد.
قیمت فعلی 180،000 تومان           قیمت پس از افزایش 220،000 تومان


توجه: سرفصل و ویدئو های آموزش وب ، به نحو بهتری در زیر ارائه شده، در گذشته 17 ساعت آموزش وب تدوین شده بود که در ویرایش فعلی تغییرات اساسی دارد و لازم است که سری جدید را دانلود و از ابتدا مطالعه نمایید.

به این نکته نیز توجه داشته باشید که آموزشها در حال تدوین و آپلود شدن است و سرفصل هر روز آپدیت تر خواهد شد و اگر سرفصل فعلی را خالی یا ناقص می بینید، به مرور تصحیح خواهد شد


 دانلود نرم افزار Bookmark این دوره  روش استفاده