افزایش قیمت آموزشها به بیش از 2 برابرقیمت فعلی         بزودی 

  • بخش 25 - تکنیک های پیشرفته برنامه نویسی
  • غیر رایگان
  • پیشرفته


  • رمز عبور فایلهای فشرده


رمز عبور زیر را ابتدا در notepad کپی کنید، پس از اطمینان از عدم خاتمه رمز به فاصله و یا سایر کاراکترهای غیر معتبر، آنرا به عنوان رمز فایل ( در صورت درخواست نرم افزار بازکننده فایل ) وارد نمایید. بهترین روش چند کلیک روی خط رمز برای انتخاب همه رمز و Copy آن است. جهت مشاهده رمز نیاز است لایسنس آموزش را خریداری کرده باشید
پسورد با توجه به سطح دسترسی شما قابل مشاهده نیست

  • استفاده از Java Reflection
  • 47 دقیقه
  • 91 MB


Java Reflection یکی از تکنیکی ترین ابزارهای برنامه نویسی است که می توانید با استفاده از آن، خیلی از کدهای خود را حذف و بجای آن منطق در Compile یا اجرای برنامه جایگزین کنید. به این ترتیب گاهاً می شود 1000 خط کد را به 10 خط کد تبدیل کرد! البته استفاده از آن جا و مکان مناسبی می خواهد و هر چیزی با استفاده از آن قابل پیاده سازی نیست. ببینید تا بیشتر متوجه شوید.

آنرا درک کنید و بدانید چنین تکنیکی وجود دارد، وقتی جایی بود که بشود از آن به خوبی استفاده کرد، خودتان یاد این تکنیک می افتید. دانلود سورس پروژه فراموش نشود.
#