ثبت نام وبینار شماره 5 با موضوع «ساخت رزومه و ارتباط موثر در مصاحبه»  اطلاعات بیشتر پیش فروش آموزش «توسعه Kotlin» آغاز شد  اطلاعات بیشتر سرویس «مقاله» به صورت رایگان عرضه شد  اطلاعات بیشتر ساعات آموزش بازی سازی به 37 ساعت افزایش یافت  اطلاعات بیشتر بیش از 4 ساعت به پکیج «توسعه وب بر پایه LAMP» اضافه شد فایل دانلودی وبینار چهارم عرضه شد  اطلاعات بیشتر 5 ویدئو اول پروژه نقطه بازی، به رایگان قابل دانلود و مطالعه می باشد  اطلاعات بیشتر فریم ورک uncox بهینه شد و سرعت سایت حدوداً 20 برابر شد اخبار تک خطی uncox ، بهتر از هر چیز عمل خواهد کرد  اطلاعات بیشتر سرویس پشتیبانی ریموت عرضه شد  اطلاعات بیشتر شرکت در وبینار بهتر از خرید نسخه دانلودی آن است  اطلاعات بیشتر 


 • دقایقی با شما !

 • GIS ، مفاهیم و کاربردها
  مدل های داده در GIS

 • نصب و آماده سازی پکیج ArcGIS نسخه 10.2.2
  ساختار نرم افزار های ArcMap و ArcCatalog
  شروع کار با ArcMap

 • شروع ترسیم
  جدول داده های توصیفی
  Database چیست ؟
  انتخاب با داده های توصیفی
  محاسبات با مقادیر Field ها
  یک تمرین در مقیاس واقعی

 • جاذبه ! (Gravity)
  سیستم مختصات جغرافیایی (GCS)
  یک ثانیه !
  مشکل پوست پرتقالی !
  سیستم تصویر UTM
  تبدیلات بین سیستم های مختصات در ArcMap

 • ابزارهای اولیه (Basic Tools)
  داده های مکانی رایگان
  یک مکانیابی ساده !
  استفاده از Model Builder
  داده های توصیفی بر اساس هندسه
  یک پروژه بزرگ !

 • ماتریکس (The Matrix)
  نمایش داده های رستری در ArcMap
  خطاها در تصاویر ماهواره ای
  تصحیح هندسی تصاویر و عملیات Georeferencing
  ژئورفرنس کردن در UTM و آرشیوهای رایگان

 • رقومی سازی با نظارت (Supervised Digitizing)
  استفاده از فایل های CAD
  استفاده از جداول Excel
  استفاده از فایلهای KML و KMZ

 • محاسبات روی مقادیر ماتریس ها
  Surface Tools
  مدل رقومی ارتفاعی زمین (DEM) و منحنی های میزان
  ابزارهای اقلیدسی (Euclidean Tools)
  رسترهای هزینه (Cost Rasters)
  درونیابی (Interpolation) و سطوح 2.5 بعدی
  IDW یا Inverse Distance Weighted
  Danie G. Krige - Kriging
  تراکم و سرانه (Density)
  جمع بندی روش های درونیابی

 • ارتقاء به ArcGIS 10.3
  اطلاعات شهری 1
  اطلاعات شهری 2 - طرح زوج و فرد و ترافیک
  اطلاعات شهری 3 - حمل و نقل زیرزمینی
  طراحی ساختار DataBase شبکه مترو
  ساخت Raster های میانه
  ساخت Raster تراکم جمعیت
  نیاز به Reclassification
  پول در درجه اول ! (Money's First)
  چالش بزرگ در ارزش گذاری
  ضمیمه و جمع بندی

 • الگوریتم AHP
  مدلسازی AHP در نرم افزار Expert Choice

 • آشنایی با مفهوم شبکه و Network Analyst
  الگوریتم دکسترا
  تحلیل شبکه 1
  تحلیل شبکه 2
  تحلیل شبکه 3

 • هوش مصنوعی 1
  هوش مصنوعی 2