آموزش

آموزش GIS کاربردی

تنها قابل دسترس برای خریداران پیشین می باشداین آموزش به علت حفظ حقوق مولف، پس از رایگان شدن سایت دیگر در دسترس کاربران جدید نیست و تنها کاربرانی که پیشتر آنرا خریداری کرده اند قادر به دیدن محتوای این آموزش هستند