تنها تخفیف بزرگ سال 1398 بیش از 30% بر روی تمامی محصولات به مدت محدود 
سرور دانلود ایران، در لینک ها جایگزین شد
ارسال پکیج فیزیکی با توجه به هزینه اندک دانلود از سرور داخلی، لغو گردید

سرفصل پکیج آموزش توسعه بر پایه کاتلین

مدت زمان کل آموزش : 20 ساعت و 43 دقیقه | بخش های رایگان :
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
nocover
مقدماتی 25 دقیقه
nocover
مقدماتی 5 ساعت و 29 دقیقه
nocover
مقدماتی 4 ساعت و 33 دقیقه
nocover
مقدماتی 1 ساعت و 16 دقیقه
nocover
مقدماتی 6 ساعت و 55 دقیقه
nocover
مقدماتی 2 ساعت و 5 دقیقه