آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر

سرفصل پکیج آموزش توسعه بر پایه کاتلین

مدت زمان کل آموزش : 20 ساعت و 43 دقیقه | بخش های رایگان : 0
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
nocover
مقدماتی 25 دقیقه
nocover
مقدماتی 5 ساعت و 29 دقیقه
nocover
مقدماتی 4 ساعت و 33 دقیقه
nocover
مقدماتی 1 ساعت و 16 دقیقه
nocover
مقدماتی 6 ساعت و 55 دقیقه
nocover
مقدماتی 2 ساعت و 5 دقیقه