آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر
مشکل عدم دسترسی خریداران پیشین به برخی آموزش ها برطرف شد

سرفصل پکیج آموزش توسعه بر پایه کاتلین

مدت زمان کل آموزش : 20 ساعت و 43 دقیقه | بخش های رایگان : 0
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
nocover
مقدماتی 25 دقیقه
nocover
مقدماتی 5 ساعت و 29 دقیقه
nocover
مقدماتی 4 ساعت و 33 دقیقه
nocover
مقدماتی 1 ساعت و 16 دقیقه
nocover
مقدماتی 6 ساعت و 55 دقیقه
nocover
مقدماتی 2 ساعت و 5 دقیقه