پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر

  • بخش 0 - قبل از خرید بدانیم
  • رایگان
  • مقدماتی


  • بخش صفر - قبل از خرید بدانیم
  • 32 دقیقه
  • 37 MB


در این ویدئو، در خصوص چرایی انتخاب PHP صحبت می کنیم و اینکه پروژه اصلی در پکیج چه امکاناتی دارد. همینطور در خصوص منقضی شدن یا نشدن این پکیج آموزشی و تکنولوژی Server Side صحبت خواهد شد.