بزودی تمامی محصولات این وب سایت به صورت رایگان عرضه خواهد شد و فروش محصولات متوقف شده است اطلاعات بیشتر
   [message]

Docker ویژه توسعه دهندگان

محتوا

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : مقدماتی تا پیشرفته زمان کل آموزش : 9 ساعت و 10 دقیقه

محتوا

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   نکاتی مهم پیش از شروع آموزش 69 MB 00:14:00 - رایگان
   مجازی سازی چیست؟ 32 MB 00:08:00 - رایگان
   Docker چیست؟ 54.2 MB 00:15:00 - رایگان
   نصب Docker بر روی Windows 33.5 MB 00:06:00 - رایگان
   نصب Docker با استفاده از Hyper-V 55.7 MB 00:11:00 - رایگان
   نصب Docker با استفاده از WSL2 44 MB 00:09:00 - رایگان
   نصب Docker بر روی Linux 52.9 MB 00:08:00 - رایگان
   مفاهیم پایه ای Docker 50.4 MB 00:22:00 - غیر رایگان
   دریافت و بارگذاری Image با استفاده از Docker Hub 121 MB 00:27:00 - غیر رایگان
   آشنایی با Container 32 MB 00:29:00 - غیر رایگان
   توسعه استک LAMP با استفاده از Docker 99.4 MB 00:18:00 - غیر رایگان
   انتقال فایل بین Docker و Host 50.8 MB 00:14:00 - غیر رایگان
   Bind Mount چیست؟ 37.2 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   Volume چیست؟ 105 MB 00:27:00 - غیر رایگان
   آشنایی با ساختار شبکه در Docker 118 MB 00:23:00 - غیر رایگان
   توسعه استک LEMP با استفاده از Docker 172 MB 00:38:00 - غیر رایگان
   نصب Docker Compose 37.3 MB 00:06:00 - غیر رایگان
   YAML چیست؟ 72.4 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   توسعه استک LEMP با استفاده از Docker Compose 106 MB 00:24:00 - غیر رایگان
   آشنایی بیشتر با Docker Compose 93.4 MB 00:22:00 - غیر رایگان
   اولین Image شخصی سازی شده 73.5 MB 00:19:00 - غیر رایگان
   آشنایی بیشتر با Dockerfile 158 MB 00:34:00 - غیر رایگان
   دستورات بیشتر در Dockerfile 100 MB 00:21:00 - غیر رایگان
   Image ماشین حساب 62.2 MB 00:17:00 - غیر رایگان
   Image شخصی سازی شده PHP 205 MB 00:39:00 - غیر رایگان
   Image شحصی سازی شده در Docker Compose 33.5 MB 00:06:00 - غیر رایگان
   Container های پایدار 26.8 MB 00:07:00 - غیر رایگان
   خطایابی در Docker 106 MB 00:24:00 - غیر رایگان
   مدیریت منابع سخت افزاری در Docker 170 MB 00:31:00 - غیر رایگان
   آشنایی با Portainer 84.7 MB 00:18:00 - غیر رایگان
ابزار ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا
اخبار این آموزش
1399/11/27
   ویدئو نکاتی مهم پیش از شروع آموزش در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مجازی سازی چیست؟ در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Docker چیست؟ در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نصب Docker بر روی Windows در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نصب Docker با استفاده از Hyper-V در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نصب Docker با استفاده از WSL2 در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نصب Docker بر روی Linux در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مفاهیم پایه ای Docker در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو دریافت و بارگذاری Image با استفاده از Docker Hub در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی با Container در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه استک LAMP با استفاده از Docker در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو انتقال فایل بین Docker و Host در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Bind Mount چیست؟ در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Volume چیست؟ در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی با ساختار شبکه در Docker در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه استک LEMP با استفاده از Docker در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نصب Docker Compose در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو YAML چیست؟ در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه استک LEMP با استفاده از Docker Compose در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی بیشتر با Docker Compose در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو اولین Image شخصی سازی شده در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی بیشتر با Dockerfile در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو دستورات بیشتر در Dockerfile در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Image ماشین حساب در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Image شخصی سازی شده PHP در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Image شحصی سازی شده در Docker Compose در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Container های پایدار در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو خطایابی در Docker در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت منابع سخت افزاری در Docker در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی با Portainer در بخش محتوا اضافه شد.