[message]

پکیج آموزش توسعه بر پایه کاتلین

شیء گرایی مقدماتی

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : مقدماتی زمان کل آموزش : 4 ساعت و 33 دقیقه

شیء گرایی مقدماتی

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   تعریف کلاس 37 MB 00:20:00 - غیر رایگان
   سازنده کلاس - Constructors 40 MB 00:20:00 - غیر رایگان
   دسترسی به فیلدها - Encapsulation 24 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   تایپ عمومی نامشخص - Generics 28 MB 00:13:00 - غیر رایگان
   عملگرها - Operators 55 MB 00:23:00 - غیر رایگان
   پروژه ماتریس - تعریف اولیه 61 MB 00:37:00 - غیر رایگان
   پروژه ماتریس - دسترسی به داده ها 35 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   پروژه ماتریس - عملگرها 85 MB 00:30:00 - غیر رایگان
   پروژه ماتریس - تایپ آزاد و منعطف 105 MB 00:41:00 - غیر رایگان
   میراث بری 54 MB 00:19:00 - غیر رایگان
   درباره Companion Object 38 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   درباره Data class 30 MB 00:08:00 - غیر رایگان
   درباره Enumerators 39 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   تبدیل کلاس ها ( Cast ) 50 MB 00:15:00 - غیر رایگان
ابزار ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا