[message]

پکیج آموزش توسعه بر پایه کاتلین

Syntax مقدماتی

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : مقدماتی زمان کل آموزش : 5 ساعت و 29 دقیقه

Syntax مقدماتی

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   متغیر، ثابت و انواع داده 35 MB 00:20:00 - رایگان
   تابع ( متد یا روتین ) 35 MB 00:20:00 - رایگان
   پکیج ( Name Space ) 40 MB 00:20:00 - رایگان
   دستور شرطی - IF 33 MB 00:20:00 - رایگان
   حلقه - FOR 43 MB 00:23:00 - غیر رایگان
   آرایه های ایستا و پویا 51 MB 00:28:00 - غیر رایگان
   آرایه پارامتر ( vararg ) 30 MB 00:13:00 - غیر رایگان
   دو چالش محاسباتی! 33 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   دستورات مفید Print 45 MB 00:18:00 - غیر رایگان
   پارامتر دلخواه و مقدار پیش فرض 22 MB 00:08:00 - غیر رایگان
   توابع محلی 15 MB 00:05:00 - غیر رایگان
   تمدید کلاس! 25 MB 00:13:00 - غیر رایگان
   توابع تک جمله ای 16 MB 00:05:00 - غیر رایگان
   تابع از نوع لاندا! 79 MB 00:40:00 - غیر رایگان
   حلقه ها - Repeat, While, Do 21 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   دستور شرطی When 24 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   پرش - Break, Continue 26 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   درک عمیق تر از IL 52 MB 00:19:00 - غیر رایگان
ابزار ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا