[message]

پکیج آموزش بازی سازی با Unreal Engine

بازی - توپ چرخنده - متوسط

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : متوسط زمان کل آموزش : 6 ساعت و 4 دقیقه

  • 03-using-road-tool-to-generate-spline-mesh-ue4
  • 02-mover-for-rolling-ball-game
  • 01-simple-level-design-hints-rolling-ball-game-ue4
  • 04-more-particle-explosion-rolling-ball-game-ue4
  • 05-using-street-system-to-enhance-levels-in-ue4-rolling-ball-game
بازی - توپ چرخنده - متوسط

لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   آماده سازی برای توسعه اساسی تر 149 MB 00:16:00 - غیر رایگان
   فضا سازی 274 MB 00:24:00 - غیر رایگان
   منطقه باخت 98 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   طراحی مرحله 1 و منطق برنده شدن 469 MB 00:50:00 - غیر رایگان
   رفتن به مرحله بعد 226 MB 00:25:00 - غیر رایگان
   طراحی مرحله 2 - موانع 197 MB 00:20:00 - غیر رایگان
   طراحی مراحل 3 تا 5 - بدون مکانیک جدید 316 MB 00:25:00 - غیر رایگان
   طراحی مراحل 6 تا 7 - مکانیک خیابان 309 MB 00:30:00 - غیر رایگان
   طراحی مراحل 8 تا 9 - مکانیک Mover 406 MB 00:30:00 - غیر رایگان
   طراحی مراحل 10 تا 13 - مکانیک جاده 283 MB 00:24:00 - غیر رایگان
   طراحی مراحل 14 تا 15 - مکانیک های ساده 185 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   مکانیک ستاره 549 MB 01:02:00 - غیر رایگان
   دیباگ و روتوش 364 MB 00:31:00 غیر رایگان
ابزار ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا