پیش فروش آموزش توسعه بازی به سبک Battle Royale با Unreal Engine 4 اطلاعات بیشتر
   [message]

مقدمات استفاده از Blueprint

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : مقدماتی زمان کل آموزش : 2 ساعت و 22 دقیقه

  • 01-ue4-blueprint-simple-log
  • 02-ue4-blueprint-rotating-statue-construction
  • 03-ue4-blueprint-rotating-statue-physic-update
مقدمات استفاده از Blueprint

لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   آشنایی با Blueprint 75 MB 00:30:00 - ثبت نام
   آشنایی با متغیر ها 63 MB 00:22:00 - ثبت نام
   استفاده از Node ها 63 MB 00:22:00 - ثبت نام
   مقدار دهی به متغیر ها 38 MB 00:08:00 - ثبت نام
   آشنایی با دستور Branch 35 MB 00:07:00 - ثبت نام
   آشنایی با دستور For Loop 36 MB 00:07:00 - ثبت نام
   استفاده از Function و Macro 60 MB 00:20:00 - ثبت نام
   جان بخشی به اشیاء با Blueprint 113 MB 00:26:00 ثبت نام
ابزار ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا