پیش فروش آموزش توسعه بازی به سبک Battle Royale با Unreal Engine 4 اطلاعات بیشتر

ثبت نام در وبینار با عنوان

ساخت رزومه و ارتباط موثر در مصاحبه


جزئیات وبینار

متأسفانه مشاهده می شود که بسیاری از دوستانی ( هر چند حرفه ای ) و بالاخص کسانی که تجربه کافی در زمینه کاری خود را ندارند، در ارائه یک رزومه رسمی و مکتوب مشکلات اساسی دارند. همینطور در مصاحبه های حضوری نمی توانند آنگونه که باید خود را درست معرفی کنند. در این وبینار سعی می کنیم این مشکلات را بکاهیم.

  • مبلغ
  • مدت
  • فرصت ثبت نام
  • مدرس
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1 ساعت و 30 دقیقه
  • 1397/10/30 23:59
  • بهنام آقاجانی - رزومه

در مورد این وبینار بشنوید
Loading Media...
00:00 / 00:00

نوبت های زیر تکمیل ظرفیت شده یا پایان یافته
نوبت اول پنج شنبه 4 ام بهمن ماه - ساعت 20:00 تا 21:30

ثبت نام

فرصت ثبت نام در وبینار به اتمام رسیده است