پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر

سرفصل پروژه نقطه بازی بر پایه اندروید/جاوا

مدت زمان کل آموزش : 14 ساعت و 56 دقیقه | بخش های رایگان : 1 ساعت و 27 دقیقه
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
nocover
مقدماتی 14 ساعت و 56 دقیقه