[message]

پروژه نقطه بازی بر پایه اندروید/جاوا

محتوا

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : مقدماتی زمان کل آموزش : 14 ساعت و 56 دقیقه

محتوا

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   مقدمه 49 MB 00:13:00 - رایگان
   ساخت پروژه 38 MB 00:09:00 - رایگان
   ساخت View اختصاصی بازی 50 MB 00:15:00 رایگان
   ترسیم نقاط بازی 88 MB 00:25:00 رایگان
   ترسیم خط بین نقاط 103 MB 00:25:00 رایگان
   پاسخگویی به Touch 161 MB 00:42:00 غیر رایگان
   تشخیص خانه پُر 184 MB 00:45:00 غیر رایگان
   رفع باگها و افزودن چند امکان 188 MB 00:40:00 غیر رایگان
   تمیز کاری 292 MB 01:00:00 غیر رایگان
   تحقیق هوش مصنوعی 161 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   بازی CPU در مقابل CPU 245 MB 00:50:00 غیر رایگان
   لیست حرکات ممکن 96 MB 00:20:00 غیر رایگان
   انتخاب راهکار هوش مصنوعی 108 MB 00:18:00 - غیر رایگان
   نهایی سازی هوش 233 MB 00:51:00 غیر رایگان
   ذخیره و بازیابی 330 MB 01:06:00 غیر رایگان
   ساخت MainLoop بازی 138 MB 00:32:00 غیر رایگان
   ترسیم Heptic 118 MB 00:21:00 غیر رایگان
   انیمیشن در ترسیم خطوط 146 MB 00:25:00 غیر رایگان
   ترسیم و انیمیشن مداد 409 MB 01:10:00 غیر رایگان
   ساخت Activity اصلی 139 MB 00:28:00 غیر رایگان
   تنظیمات بازی 152 MB 00:32:00 غیر رایگان
   تنظیمات درون بازی 175 MB 00:32:00 غیر رایگان
   تمیز کاری نهایی - بخش اول 160 MB 00:31:00 غیر رایگان
   تمیز کاری نهایی - بخش دوم 135 MB 00:22:00 غیر رایگان
   خطایابی نهایی 161 MB 00:34:00 غیر رایگان
   موسیقی و Sound FX 174 MB 00:38:00 غیر رایگان
   مروری بر کل پروژه 188 MB 00:40:00 غیر رایگان
ابزار ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا
اخبار این آموزش
1396/12/16
   ویدئو مقدمه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت پروژه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت View اختصاصی بازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ترسیم نقاط بازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ترسیم خط بین نقاط در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو پاسخگویی به Touch در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تشخیص خانه پُر در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو رفع باگها و افزودن چند امکان در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تمیز کاری در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تحقیق هوش مصنوعی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بازی CPU در مقابل CPU در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو لیست حرکات ممکن در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو انتخاب راهکار هوش مصنوعی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نهایی سازی هوش در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ذخیره و بازیابی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت MainLoop بازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ترسیم Heptic در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو انیمیشن در ترسیم خطوط در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ترسیم و انیمیشن مداد در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت Activity اصلی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تنظیمات بازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تنظیمات درون بازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تمیز کاری نهایی - بخش اول در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تمیز کاری نهایی - بخش دوم در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو خطایابی نهایی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو موسیقی و Sound FX در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مروری بر کل پروژه در بخش محتوا اضافه شد.