پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر

سرفصل پروژه Notify App بر پایه اندروید/کاتلین

مدت زمان کل آموزش : 13 ساعت و 28 دقیقه | بخش های رایگان :
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
nocover
متوسط 13 ساعت و 28 دقیقه