بزودی تمامی محصولات این وب سایت به صورت رایگان عرضه خواهد شد و فروش محصولات متوقف شده است اطلاعات بیشتر
   [message]

پروژه Notify App بر پایه اندروید/کاتلین

محتوا

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : متوسط زمان کل آموزش : 23 ساعت و 8 دقیقه

محتوا

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   نصب محیط توسعه 56 MB 00:19:00 - رایگان
   ساخت اولیه پروژه 53 MB 00:17:00 - رایگان
   ساخت ماژول Debug 97 MB 00:28:00 رایگان
   ساخت Activity پیشرفته 53 MB 00:14:00 غیر رایگان
   ساخت ماژول Language 47 MB 00:14:00 غیر رایگان
   خصوصیات ماژول خوش ساخت 107 MB 00:32:00 - غیر رایگان
   مدیریت Permission ها - اساس 155 MB 00:40:00 - غیر رایگان
   مدیریت Permission ها - کد درخواست 82 MB 00:20:00 - غیر رایگان
   مدیریت Permission ها - نهایی سازی 170 MB 00:39:00 غیر رایگان
   کلاس کمکی Dialog ها 100 MB 00:23:00 غیر رایگان
   مدیریت Notification - اساس 179 MB 00:43:00 - غیر رایگان
   مدیریت Notification - عملیات خاص 133 MB 00:25:00 غیر رایگان
   جدا سازی تنظیمات پروژه از Framework 60 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   آشنایی با anko 93 MB 00:18:00 - غیر رایگان
   ساخت اولین طراحی با anko 116 MB 00:33:00 غیر رایگان
   مدیریت Theme 85 MB 00:20:00 - غیر رایگان
   منوی Drawer - تعریف اولیه 164 MB 00:42:00 - غیر رایگان
   منوی Drawer - نهایی سازی 136 MB 00:30:00 غیر رایگان
   آیکون با استفاده از Font 125 MB 00:26:00 - غیر رایگان
   تعریف Font و محلیت برنامه 95 MB 00:25:00 غیر رایگان
   ماژول Webservice - اساس 213 MB 00:52:00 - غیر رایگان
   ماژول Webservice - پردازش پاسخ سرور 160 MB 00:36:00 غیر رایگان
   سرور - نصب CentOS به عنوان سرور 176 MB 00:38:00 - غیر رایگان
   سرور - نصب محیط توسطه 37 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   سرور - یک Framework ساده PHP 77 MB 00:24:00 - غیر رایگان
   سرور - طراحی Table ها 50 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   سرور - Query و تبدیل به JSON 115 MB 00:34:00 - غیر رایگان
   سرور - Load اتوماتیک و Routing 143 MB 00:40:00 غیر رایگان
   فایل های APK را بشناسیم 87 MB 00:26:00 - غیر رایگان
   استفاده از PHP به عنوان زبان Shell 80 MB 00:28:00 - غیر رایگان
   بهینه سازی Dex فایلها با PHP 181 MB 01:00:00 غیر رایگان
   مروری بر گذشته 40 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   تکه کردن پروژه به Loader و Core 60 MB 00:17:00 - غیر رایگان
   وب سرویس Updater - سرور 45 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   بهینه سازی ماژول وب سرویس 228 MB 01:00:00 غیر رایگان
   فراخوانی وب سرویس Updater 53 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   توسعه UI پروژه Loader 118 MB 00:30:00 غیر رایگان
   توسعه Helper دانلود فایل 114 MB 00:24:00 - غیر رایگان
   بازکردن فایل و واکنش در UI 144 MB 00:30:00 غیر رایگان
   بارگزاری فایل Dex و اجرای یک متد 216 MB 00:50:00 غیر رایگان
   هماهنگ سازی Core و Loader 209 MB 00:58:00 غیر رایگان
   بررسی صحت اجرا به صورت Runtime 98 MB 00:23:00 غیر رایگان
   آپدیت خودکار Loader 225 MB 00:57:00 غیر رایگان
   تبدیل کد های اخیر به ماژول Update 247 MB 00:50:00 غیر رایگان
   تمیزکاری سورس 75 MB 00:13:00 غیر رایگان
   محافظت از سورس 57 MB 00:15:00 غیر رایگان
ابزار ها
عنوان حجم دانلود
   android-sdk-essential-29.0.1.rar 2.5 GB غیر رایگان
   android-studio-ide-183.5692245-windows.exe 971 MB غیر رایگان
   gradle.rar 450 MB غیر رایگان
   android-studio-3.4.2-settings.zip 21.5 KB غیر رایگان
   bitstream-vera-sans-mono.zip 115.71 KB غیر رایگان
   CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso 918 MB غیر رایگان
   ideaIU-2019.1.2.exe 561 MB غیر رایگان
   VirtualBox-5.2.0-118431-Win.exe 108 MB غیر رایگان
   web-development-settings.zip 27.65 KB غیر رایگان
   fonts.zip 645.12 KB غیر رایگان
   uncox-logo.zip 197.63 KB غیر رایگان
   dex-tools.zip 8.5 MB غیر رایگان
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا
اخبار این آموزش
1398/10/28
   ویدئو فایل های APK را بشناسیم در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو استفاده از PHP به عنوان زبان Shell در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بهینه سازی Dex فایلها با PHP در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مروری بر گذشته در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تکه کردن پروژه به Loader و Core در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو وب سرویس Updater - سرور در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بهینه سازی ماژول وب سرویس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو فراخوانی وب سرویس Updater در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه UI پروژه Loader در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه Helper دانلود فایل در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بازکردن فایل و واکنش در UI در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بارگزاری فایل Dex و اجرای یک متد در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو هماهنگ سازی Core و Loader در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بررسی صحت اجرا به صورت Runtime در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آپدیت خودکار Loader در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تبدیل کد های اخیر به ماژول Update در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تمیزکاری سورس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو محافظت از سورس در بخش محتوا اضافه شد.
1398/05/21
   ویدئو خصوصیات ماژول خوش ساخت در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Permission ها - اساس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Permission ها - کد درخواست در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Permission ها - نهایی سازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو کلاس کمکی Dialog ها در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Notification - اساس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Notification - عملیات خاص در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو جدا سازی تنظیمات پروژه از Framework در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی با anko در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت اولین طراحی با anko در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Theme در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو منوی Drawer - تعریف اولیه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو منوی Drawer - نهایی سازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آیکون با استفاده از Font در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تعریف Font و محلیت برنامه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ماژول Webservice - اساس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ماژول Webservice - پردازش پاسخ سرور در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - نصب CentOS به عنوان سرور در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - نصب محیط توسطه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - یک Framework ساده PHP در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - طراحی Table ها در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - Query و تبدیل به JSON در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - Load اتوماتیک و Routing در بخش محتوا اضافه شد.
1398/04/23
   ویدئو نصب محیط توسعه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت اولیه پروژه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت ماژول Debug در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت Activity پیشرفته در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت ماژول Language در بخش محتوا اضافه شد.