افزایش قیمت آموزشها به بیش از 2 برابرقیمت فعلی         بزودی 

 • فصل 4 - زمین (The Earth)
 • رایگان
 • مقدماتی


 • رمز عبور فایلهای فشرده


رمز عبور زیر را ابتدا در notepad کپی کنید، پس از اطمینان از عدم خاتمه رمز به فاصله و یا سایر کاراکترهای غیر معتبر، آنرا به عنوان رمز فایل ( در صورت درخواست نرم افزار بازکننده فایل ) وارد نمایید. بهترین روش چند کلیک روی خط رمز برای انتخاب همه رمز و Copy آن است. جهت مشاهده رمز نیاز است به صورت رایگان در سایت ثبت نام کرده باشید
پسورد با توجه به سطح دسترسی شما قابل مشاهده نیست

 • جاذبه ! (Gravity)
 • 10 دقیقه
 • 52 MB


بستر تحلیل ها و آنالیز های ما در سیستم های GIS نقشه ها هستند و مسلما نقشه ها از روی زمین تهیه می شوند. اگر قرار باشد با تکنولوژی GIS کار کنیم باید مفاهیم پایه آنرا بشناسیم.
تصور اغلب ما از زمین و سیارات یک کره است. پس از مشاهده این ویدئوی کوتاه و جذاب به ماهیت اصلی زمین پی خواهید برد.
مفاهیم بیضوی مقایسه (Reference Ellipsoid) ، سطوح مبنا یا دیتوم (Datum) و مفهوم ژئوئید (Geoid) از مهمترین مفاهیم در ژئودزی (Geodesy) هستند که پایه تعریف سیستم های مختصات (Coordinate System) در GIS هستند. بنابر این درک این مطالب شرط لازم برای موفقیت در GIS است.
درک کلی مفاهیم بیان شده در این ویدئو برای دوره GIS کاربردی کفایت می کند و نیازی به ورود به محاسبات گرانشی و هندسی زمین برای این دوره آموزشی نیست.

 • سیستم مختصات جغرافیایی (GCS)
 • 31 دقیقه
 • 217 MB


ساده ترین سیستم مختصاتی که می توانیم بر روی زمین پیاده کنیم سیستم مختصات جغرافیایی یا Geographic Coordinate System است. در این ویدئو مروری خواهیم داشت به تعریف های این سیستم مختصات نظیر مدار ها (Parallels) و نصف النهارات (Meridians) و می خواهیم این سیستم مختصات را در ArcMap تعریف و ترسیماتی را بر اساس طول جغرافیایی (Longitude) و عرض جغرافیایی (Latitude) پیاده سازی کنیم.
ممکن است با مفاهیم درس آشنا بوده باشیم اما مرور این مطالب ساختار ذهنی ما را برای GIS شکل میبخشد. در صورت نیاز Shapefile ی که در ویدئو ساختیم را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.
#

 • یک ثانیه !
 • 16 دقیقه
 • 63 MB


گاها در سیستم های مختصات منحنی الخط (curvilinear coordinate system) مولفه های مختصاتی در واحد های مفهوم زاویه تعریف می شوند. بنابر این شناخت واحدهای زاویه برای کار با سیستم مختصات جغرافیایی (GCS) ضروری است.
مفهوم این ویدئو را مرور کنید و وسواسی جهت محاسبات در نرم افزار Excel نداشته باشید.

 • مشکل پوست پرتقالی !
 • 14 دقیقه
 • 67 MB


در این ویدئو مفهومی بسیار بسیار مهم بنام سیستم تصویر (Map Projection) را خواهید آموخت و با انواع مختلف آن نظیر صفحه ای (Planar Map Projection) ، استوانه ای (Cylindrical Map Projection) ، مخروطی (Conical Map Projection) و ... آشنا خواهید شد و پس از مشاهده این ویدئو خواهید توانست سیستم های تصویر را در ArcMap معرفی و استفاده کنید.
هدف از این ویدئو فراگیری مفاهیم سیستم های تصویر است و هنوز سیستم تصویر خاصی مد نظر نیست. مرور و آشنایی کلی با سیستم های تصویر برای دوره GIS کاربردی کفایت می کند و نیازی به بررسی روابط و تبدیلات ریاضی بین سیستم های مختصات نیست. مفاهیم تدریس شده در این ویدئو را مروری کلی نمایید.

 • سیستم تصویر UTM
 • 25 دقیقه
 • 85 MB


سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی یا Universal Transverse Mercator به صورت مخفف UTM ، سیستم تصویر استاندارد پذیرفته شده توسط همه کشورهای جهان است . بنابر این فراگیری مفاهیم این سیستم تصویر خاص که از نوع استوانه ای می باشد جهت دوره GIS کاربردی ضروری است.
فایل فشرده شامل تصویر راهنمای Zone های سیستم UTM را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.
#

 • تبدیلات بین سیستم های مختصات در ArcMap
 • 29 دقیقه
 • 103 MB


مواقع بسیاری مجبور به تبدیلات سیستم های مختصات به یکدیگر هستیم. گاها ممکن است لایه های اطلاعاتی ما در سیستم مختصات جغرافیایی تهیه شده باشند اما مجبور به ارائه خروجی در سیستم تصویر UTM باشیم.  تبدیلات بین سیستم های مختصات حالات مختلفی دارد که در این درس یکی از پر کاربردترین تبدیلات یعنی تبدیل از یک سیستم تصویر (Projected Coordinate System - PCS) به یک سیستم مختصات جغرافیایی (Geographic Coordinate System - GCS) و بالعکس را فراخواهیم گرفت.
از این ویدئو به عنوان مرجع در تبدیلات بین سیستم های تصویر و سیستم های جغرافیایی استفاده کنید. نرم افزار Lat Long Converter را از انتهای همین صفحه دانلود و استفاده نمایید.

 • نرم افزار Google Earth
 • 13 MB


نرم افزار Google Earth نمونه ای از یک WebGIS. این نرم افزار به صورت Metric بوده و ابعاد و مساحت ها در آن تا حد بسیار دقیقی با بیضوی WGS84 منطبق است.

 • نرم افزار Lat Long Converter
 • 382 KB


از این نرم افزار می توانید جهت تبدیلات مختصاتی از سیستم تصویر UTM به سیستم مختصات جغرافیایی (GCS) و بالعکس استفاده نمایید.