افزایش قیمت آموزشها به بیش از 2 برابرقیمت فعلی         بزودی 

 • بخش 2 - مقدماتی از برنامه نویسی Swift
 • رایگان
 • مقدماتی


 • آشنایی با متغیر ها در Swift
 • 48 دقیقه
 • 70 MB


با توجه به اینکه برنامه نویسی iOS ، با استفاده از زبان برنامه نویسی Swift انجام می گیرد، باید Swift را تا حد خوبی درک کنیم. متغیرها در هر زبانی جزء اصول اولیه کار شمرده می شوند که معمولاً هم خواص آنها در بین تمامی زبانها مشترک است. در این بخش توضیح دقیقی برای متغیرها و اعمال تغییرات روی آنها داده شده است.
این ویدئو را دقیق مطالعه کنید و حتما خودتان نیز آن را انجام دهید. سورس این ویدئو ، Startup1-.zip است که در قسمت های پایینتر لینک آن آورده شده.

 • شناخت بیشتر متغیرها
 • 19 دقیقه
 • 41 MB


این ویدئو ادامه بخش قبلی و تکمیل کننده آن است .
مطالعه این بخش همراه با بخش قبلی ضروری است . دانلود سورس فراموش نشود.
#

 • عبارات کنترل شرط if و switch
 • 26 دقیقه
 • 42 MB


ساده ترین دستور برنامه نویسی if است که بدون وجود آن، ایجاد الگوریتم غیر ممکن خواهد بود. همینطور switch که در برخی موارد جایگزین if خواهد شد. سعی شده که با مثال کاربردی این بخش توضیح داده شود.
این ویدئو را دقیق یاد بگیرید و سعی کنید با if الگوریتم های مقایسه ای خیلی ساده برای خود مثال زده و آزمایش کنید. دانلود سورس فراموش نشود.
#

 • حلقه های کنترلی for, while, repeat
 • 20 دقیقه
 • 33 MB


در ایجاد الگوریتم ها، بسیار پیش خواهد آمد که نیاز به حلقه هایی داشته باشیم که مدام کاری را انجام دهند لذا در این قسمت انواع حلقه ها مورد استفاده و توضیح جزئی قرار گرفته. توجه داشته باشید که حلقه ها هم مثل متغیرها و دستورات شرطی در همه زبانها یک پیگر بندی و مفهوم دارند و فقط ممکن است نحوه نوشتار آنها کمی متفاوت باشد.

با دانستن تا این قسمت از آموزش، قادر خواهید بود صدها الگوریتم را نوشته و آزمایش کنید، کافیست تلاش کنید و دلسرد نشوید. برای ساده تر شدن مفهوم الگوریتم و روند پیاده سازی، قسمت بعدی آموزش بسیار مفید است.

از دیدن باقی آموزشها غافل نشوید چرا که الگوریتم کاربردی را برای شما مشخص تر می کنند.
این ویدئو را دقیق یاد بگیرید و در حد چند الگوریتم ساده، آموزشهای فعلی را تست و نتیجه بگیرید. دانلود سورس فراموش نشود.
#

 • چند تمرین عملی الگوریتم
 • 26 دقیقه
 • 43 MB


الگوریتم های ساده ای برای شفاف تر شدن آموزشهای فعلی نوشته شده اند که بسیار بسیار بسیار مفید هستند. این قسمت نشان می دهد که چگونه محاسبات طولانی و پردردسر به سادگی توسط کامپیوتر قابل انجام است.
این ویدئو را به دقت یاد بگیرید تا بتوانید هر الگوریتم را حداقل یکبار بدون نگاه کردن به سورس، خودتان بنویسید و تغییرات خود را روی آنها آزمایش کنید. دانلود سورس فراموش نشود.
#

 • آشنایی بیشتر با Swift
 • 26 دقیقه
 • 43 MB


بدون استفاده از method ها نمی شود کدهای تمیز و قابل انعطافی نوشت. از آنجایی که این مطلب بسیار مهم است، در همین اوایل کار آموزش داده شدند.
این ویدئو را به دقت یاد بگیرید. سورس این ویدئو ، Startup3-.zip است که در قسمت های پایینتر لینک آن آورده شده.

 • بازنویسی الگوریتم ها با استفاده از متدها
 • 15 دقیقه
 • 34 MB


در این قسمت الگوریتم های فوق با استفاده از متدها بازنویسی نوشته و فراخوانی شده اند.
با مطالعه این بخش ، الگوریتم هایی که خودتان نوشته اید را با استفاده از متدها، به الگوریتم های با ورودی و خروجی مناسب تبدیل و فراخوانی کنید. سورس این ویدئو ، Startup3-.zip است که در قسمت های پایینتر لینک آن آورده شده.

 • توابع بازگشتی
 • 9 دقیقه
 • 17 MB


در این بخش از آموزش با استفاده از method ها نوعی تابع را خواهیم ساخت که بسیار پر کاربرد است و در ساده سازی الگوریتم ها بسیار پرکاربرد
مطالعه دقیق این بخش نیز توصیه میشود .
#