آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر
مشکل عدم دسترسی خریداران پیشین به برخی آموزش ها برطرف شد
   [message]

پروژه Notify App بر پایه اندروید/کاتلین

محتوا

ثبت نام در سایت
سطح آموزش : متوسط زمان کل آموزش : 23 ساعت و 8 دقیقه

محتوا
رمز عبور فایل ها : avq5ua5pyep49njcc4au588e

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   نصب محیط توسعه 56 MB 00:19:00 - رایگان
   ساخت اولیه پروژه 53 MB 00:17:00 - رایگان
   ساخت ماژول Debug 97 MB 00:28:00 رایگان
   ساخت Activity پیشرفته 53 MB 00:14:00 رایگان
   ساخت ماژول Language 47 MB 00:14:00 رایگان
   خصوصیات ماژول خوش ساخت 107 MB 00:32:00 - رایگان
   مدیریت Permission ها - اساس 155 MB 00:40:00 - رایگان
   مدیریت Permission ها - کد درخواست 82 MB 00:20:00 - رایگان
   مدیریت Permission ها - نهایی سازی 170 MB 00:39:00 رایگان
   کلاس کمکی Dialog ها 100 MB 00:23:00 رایگان
   مدیریت Notification - اساس 179 MB 00:43:00 - رایگان
   مدیریت Notification - عملیات خاص 133 MB 00:25:00 رایگان
   جدا سازی تنظیمات پروژه از Framework 60 MB 00:15:00 - رایگان
   آشنایی با anko 93 MB 00:18:00 - رایگان
   ساخت اولین طراحی با anko 116 MB 00:33:00 رایگان
   مدیریت Theme 85 MB 00:20:00 - رایگان
   منوی Drawer - تعریف اولیه 164 MB 00:42:00 - رایگان
   منوی Drawer - نهایی سازی 136 MB 00:30:00 رایگان
   آیکون با استفاده از Font 125 MB 00:26:00 - رایگان
   تعریف Font و محلیت برنامه 95 MB 00:25:00 رایگان
   ماژول Webservice - اساس 213 MB 00:52:00 - رایگان
   ماژول Webservice - پردازش پاسخ سرور 160 MB 00:36:00 رایگان
   سرور - نصب CentOS به عنوان سرور 176 MB 00:38:00 - رایگان
   سرور - نصب محیط توسطه 37 MB 00:11:00 - رایگان
   سرور - یک Framework ساده PHP 77 MB 00:24:00 - رایگان
   سرور - طراحی Table ها 50 MB 00:15:00 - رایگان
   سرور - Query و تبدیل به JSON 115 MB 00:34:00 - رایگان
   سرور - Load اتوماتیک و Routing 143 MB 00:40:00 رایگان
   فایل های APK را بشناسیم 87 MB 00:26:00 - رایگان
   استفاده از PHP به عنوان زبان Shell 80 MB 00:28:00 - رایگان
   بهینه سازی Dex فایلها با PHP 181 MB 01:00:00 رایگان
   مروری بر گذشته 40 MB 00:12:00 - رایگان
   تکه کردن پروژه به Loader و Core 60 MB 00:17:00 - رایگان
   وب سرویس Updater - سرور 45 MB 00:15:00 - رایگان
   بهینه سازی ماژول وب سرویس 228 MB 01:00:00 رایگان
   فراخوانی وب سرویس Updater 53 MB 00:12:00 - رایگان
   توسعه UI پروژه Loader 118 MB 00:30:00 رایگان
   توسعه Helper دانلود فایل 114 MB 00:24:00 - رایگان
   بازکردن فایل و واکنش در UI 144 MB 00:30:00 رایگان
   بارگزاری فایل Dex و اجرای یک متد 216 MB 00:50:00 رایگان
   هماهنگ سازی Core و Loader 209 MB 00:58:00 رایگان
   بررسی صحت اجرا به صورت Runtime 98 MB 00:23:00 رایگان
   آپدیت خودکار Loader 225 MB 00:57:00 رایگان
   تبدیل کد های اخیر به ماژول Update 247 MB 00:50:00 رایگان
   تمیزکاری سورس 75 MB 00:13:00 رایگان
   محافظت از سورس 57 MB 00:15:00 رایگان
ابزار ها
عنوان حجم دانلود
   android-sdk-essential-29.0.1.rar 2.5 GB رایگان
   android-studio-ide-183.5692245-windows.exe 971 MB رایگان
   gradle.rar 450 MB رایگان
   android-studio-3.4.2-settings.zip 21.5 KB رایگان
   bitstream-vera-sans-mono.zip 115.71 KB رایگان
   CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso 918 MB رایگان
   ideaIU-2019.1.2.exe 561 MB رایگان
   VirtualBox-5.2.0-118431-Win.exe 108 MB رایگان
   web-development-settings.zip 27.65 KB رایگان
   fonts.zip 645.12 KB رایگان
   uncox-logo.zip 197.63 KB رایگان
   dex-tools.zip 8.5 MB رایگان
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا
اخبار این آموزش
1398/10/28
   ویدئو فایل های APK را بشناسیم در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو استفاده از PHP به عنوان زبان Shell در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بهینه سازی Dex فایلها با PHP در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مروری بر گذشته در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تکه کردن پروژه به Loader و Core در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو وب سرویس Updater - سرور در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بهینه سازی ماژول وب سرویس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو فراخوانی وب سرویس Updater در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه UI پروژه Loader در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو توسعه Helper دانلود فایل در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بازکردن فایل و واکنش در UI در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بارگزاری فایل Dex و اجرای یک متد در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو هماهنگ سازی Core و Loader در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو بررسی صحت اجرا به صورت Runtime در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آپدیت خودکار Loader در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تبدیل کد های اخیر به ماژول Update در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تمیزکاری سورس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو محافظت از سورس در بخش محتوا اضافه شد.
1398/05/21
   ویدئو خصوصیات ماژول خوش ساخت در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Permission ها - اساس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Permission ها - کد درخواست در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Permission ها - نهایی سازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو کلاس کمکی Dialog ها در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Notification - اساس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Notification - عملیات خاص در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو جدا سازی تنظیمات پروژه از Framework در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آشنایی با anko در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت اولین طراحی با anko در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو مدیریت Theme در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو منوی Drawer - تعریف اولیه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو منوی Drawer - نهایی سازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آیکون با استفاده از Font در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تعریف Font و محلیت برنامه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ماژول Webservice - اساس در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ماژول Webservice - پردازش پاسخ سرور در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - نصب CentOS به عنوان سرور در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - نصب محیط توسطه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - یک Framework ساده PHP در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - طراحی Table ها در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - Query و تبدیل به JSON در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سرور - Load اتوماتیک و Routing در بخش محتوا اضافه شد.
1398/04/23
   ویدئو نصب محیط توسعه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت اولیه پروژه در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت ماژول Debug در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت Activity پیشرفته در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت ماژول Language در بخش محتوا اضافه شد.